ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

 

 Педагогически екип 

Име, презиме, фамилия  
1 Фикрие Узун-Мохамед Старши учител; Кл. ръководител І клас
2 Несрин Кьорова Учител; Кл. ръководител ІІ-ІІІ клас 
3 Галина Чиликова Старши учител; Кл. ръководител ІV клас 
4 Съдика Карамехмед Старши учител; Кл. ръководител VІІ клас 
5 Медиха Конялъ Учител по Английски език; Кл. ръководител клас 
6  Адем Агуш Старши учител; ГЦО ІV, V, VІІ клас 
7 Мюмюн Исмаил Учител по Математика
8 Сезер Карамехмед Учител по Български език и литература
9 Румяна Раданчева Учител; ГЦО І, ІІ, ІІІ клас

 Директор- Шефие Рашид