ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

На 09 март 2018 г. учениците от 4 клас с класен ръководител г-жа Ф. Узун-Мохамед представиха открит урок по Математика на тема: "Деление с 10, 20, 30,..., 90". Гости на четвъртокласниците бяха г-жа Ш. Рашид-директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и начални учители от училището. Учениците обобщиха и задълбочиха знанията си. Взимаха дейно участие в процеса на работа. В  края на часа директорът на училището г-жа Рашид поздрави четвъртокласниците за доброто им представяне.