ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

Новини и Събития

Покана

Великден

Обучение

"Мотивация на педагогическите специалисти за приобщаване на деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда – иновативни, интерактивни и дигитални методи"

График от 30 март до 03 април 2020 г.

График до 03 април 2020 г.

График

График за провеждане на организирани дейности с учениците за неучебния ден

Определяне на заявител

Определяне на заявител

НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ...