ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

Административни услуги

Молба за отсъствие до класен ръководител

Молба за отсъствие до Директор

Заявление от родител

Заявление за издаване на дубликати

Заявление за етап на образование

Заявление за преместване

Издаване на дубликат

Преместване на ученици

 Признаване или отказ на завършен период или клас

Решение за предоставяне на обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Инструкции за осигуряване на достъп до обществена информация

Декларация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление - 1 клас 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

Поверителност на лични данни

Прозрачност при обработване на информацията