ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

Документи

Стратегия за развитие на ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий с.Манолич, общ.Сунгурларе, обл.Бургас за периода 2023-2028 г 

Дневен режим 2023/2024 учебна година

Форми на обучение

Организация на учебния ден - 2023/2024 учебна година

Учебен план - 2023/2024 учебна година

Годишен план - 2023/2024 учебна година

Годишен план за контролните дейности - 2023/2024 учебна година

График за предоставяне на обща подкрепа за преодоляване на образователни затруднения - 2023/2024 учебна година

Годишна училищна програма ЦОУД - 2023/2024 учебна година

План за квалификационната дейност на учителите - 2023/2024 учебна година

Програма за Превенция на ранното напускане на училище - 2022/2023 учебна година

Правилник за дейността на училището - 2023/2024 учебна година

План за изпълнението на дейсностите по стратегията за развитие на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - 2023/2024 учебна година

План за действие при пожар

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности