ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

 

 Педагогически екип 

Име, фамилия  
1 Фикрие Узун-Мохамед Старши учител; Кл. ръководител ІІ-ІV клас
2 Несрин Кьорова Учител; Кл. ръководител І-ІІІ клас 
3 Галина Чиликова Старши учител;  ГЦОУД І, ІІ, ІІІ клас 
4 Светла Бошнакова Учител по ХООС; Физика и астрономия; ЧП
5 Медиха Конялъ Учител по Английски език; Кл. ръководител V- клас 
6  Адем Агуш Старши учител; ГЦОУД ІV, V, VІ, VІІ клас 
7 Айназ Агуш Учител по Математика
8 Сезер Карамехмед Учител по Български език и литература и ФВС

 Директор- Шефие Рашид