ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

История на училището

Разгръщайки пожълтелите страници на летописната книга на училището се открояват важни имена, които през далечната 1946 г. поставят началото на образованието в с. Манолич. До 1951 г. училището било основно училище, което се е помещавало в частни къщи. Този характер на училището продължило до 1959 г.. После били построени две малки класни стаи от камък.

През 1959 г. е започнало и довършено в 1961 г. първия етап от новата училищна сграда – западното крило с четири класни стаи, учителска стая, стая за детска градина и дирекция. За директор бил назначен прогимназиалния учител от с.Подвис Желязко Чанев, който остава десет години – до 1967 г. Построява се работилница по трудово в долния край на двора с две стаи, но тъй като учебните стаи не стигали, същите се приспособявали за класни стаи. Въпреки това, тъй като учениците били много се учило на две смени. Повечето учители били преходящи, но редовни. От които Мустафа Юсеинов от с.Пчелин с 16 г. стаж през 1968 г., Шабан Алиев – начален учител, Юсеин Юлюманов – начален учител-възпитател, Расим Акифов – начален учител, Раиф Еминов – прогимназиален учител, Шаин Юлюманов – прогимназиален учител, Азбие Рашидова – детска учителка.

Нова крачка по пътя на образованието е направена през 1967 г., когато са били отпуснати средства за построяване на второто крило  по настояване на новоназначения директор Христо Янев и пълномощника Кямил Мюмюнов.

През целия период на своето съществуване училището в с.Манолич е средище на прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на селището. Историята на училището се пише от поколения учители и ученици, преодолели трудностите на времето и съхранили успехите.

70 години учители, ученици, родители утвърждават формите на училищен живот в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий”. Заедно създават възможности за успешна реализация на своите възпитаници.